Jak zmienia się klimat? Kilka słów o suszach.

Jak zmienia się klimat? Kilka słów o suszach.

Zmiany klimatu, w tym przede wszystkim globalne ocieplenie, prowadzą do występowania tak ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak susze. Definiowane są one jako długi okres bez występowaniu opadów atmosferycznych, któremu towarzyszą wysokie temperatury. Powodują zniszczenie upraw, zmniejszenie ilości wody pitnej i stwarzają zagrożenie pożarami. Jakie rodzaje suszy można wyróżnić i jak im skutecznie przeciwdziałać? Przeczytaj nasz wpis!

Jakie są podstawowe rodzaje suszy?

Wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje suszy:

  • atmosferyczną,
  • hydrologiczną,
  • rolniczą.

Susza atmosferyczna to nadmierne parowanie wody w stosunku do występującej ilości opadów. Występuje ona w parze z suszą hydrologiczną, odpowiedzialną za zmniejszenie, a nawet za zanikanie przepływów w ciekach. Maleje wówczas ilość wody w jeziorach i zbiornikach wodnych. Szczególnie niebezpieczna jest susza rolnicza, definiowana jako okres czasu, kiedy gleba charakteryzuje się niedostateczną wilgotnością, aby zaspokoić potrzeby wodne roślin i aby móc prowadzić gospodarstwo rolne. Często także za zjawisko suszy odpowiedzialny jest człowiek, poprzez nieprawidłowe retencjonowanie wody, złe zarządzanie systemami wodnymi, zaniedbania w obrębie utrzymywania infrastruktury wodnej czy jej złą eksploatację.

Jak zapobiegać niedoborom wody?

Aby zatem zabezpieczyć się przed skutkami suszy, uniezależnić od częstotliwości występowania opadów i zapewnić sobie stały dostęp do wody, warto zdecydować się na oferowane przez nasze przedsiębiorstwo wydajne studnie głębinowe. Ważne jest również odbudowanie retencji wodnej zlewni. Sztuczne zapory oraz zbiorniki ochronią przed suszą, podobnie jak melioracje, które skutecznie regulują stosunki wodne w rolnictwie.

Należy przygotować się, że zmiany klimatu będą postępowały, a takie ekstremalne zjawiska pogodowe jak susze czy powodzie będą nam stale towarzyszyły. Dlatego warto zawczasu zabezpieczyć się przed ich skutkami.

Jak zmienia się klimat? Kilka słów o suszach.
Wróć do bloga