Budowa przyłączy wody

Budowa przyłącza wody

Jeśli planują Państwo postawić dom lub inny obiekt, czy to o charakterze gospodarczym, czy produkcyjnym, zapewne nie obejdzie się bez budowy przyłącza wody. Przyłącze to, zgodnie z ustawową definicją, „odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym” (Dz.U. 2018 r. poz. 1152 ). Budowa przyłącza, podobnie jak wszystkie inne specjalistyczne roboty instalatorskie, wymaga zatem wsparcia ze strony wykwalifikowanych ekspertów. Co ważne, to proces złożony i wymagający sporej wiedzy nie tylko w sferze czysto technicznej. Okazuje się bowiem, że aby starać się o przyłączenie nieruchomości do sieci komunalnej, trzeba wpierw spełnić szereg wymogów formalnych.

Zasady, na jakich można wpiąć się w instalację, reguluje decyzja o warunkach zabudowy, natomiast warunki czysto techniczne, a więc konkretne miejsce przyłączenia, określa zakład wodociągowy. Starając się o nie, należy udać się do do miejscowych wodociągów i złożyć wniosek o przyłączenie obiektu do sieci. Wniosek powinien być uzupełniony o mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wypis z rejestru gruntów, który potwierdza prawo do dysponowania nieruchomością. Dodatkowe komplikacje mogą pojawić się w wypadku, gdy przyłącze przebiega przez sąsiedzkie działki. Wówczas inwestor zmuszony jest uzyskać notarialną albo pisemną zgodę sąsiadów. Dopiero po spełnieniu wskazanych formalności, można zlecić projekt przyłącza. Jeśli nakreślona droga postępowania wydaje się Państwu zbyt złożona, służymy wsparciem i pomocą. Zadbamy o to, by budowa przyłącza wody przebiegła szybko, sprawnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.