Zasada działania studni głębinowych

Zasada działania studni głębinowych

Woda jest jednym z podstawowych dóbr, które zapewniają odpowiedni komfort życia. W przypadku dużych aglomeracji, mniejszych miasteczek czy nawet wsi dostęp do bieżącej wody jest rzeczą raczej oczywistą. Nie zawsze jednak jest możliwość podłączenia wody w wodociągu miejskiego. W takich sytuacjach najlepszym wyjściem jest wykonanie studni głębinowej. Pozwala ona na swobodny dostęp do wody zarówno w domu, jak i budynkach gospodarczych czy produkcyjnych.

W jaki sposób działa studnia głębinowa?

Studnie głębinowe tworzone są przez specjalistyczne firmy, mające odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz sprzęt do budowania tego rodzaju inwestycji. Warto pamiętać, że każda studnia wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń i prawidłowego załatwienia kwestii prawnych. Decydując się na studnię głębinową, można wybrać spośród trzech rodzajów studni. To, która sprawdzi się najlepiej, zależy głównie od głębokości warstwy wodonośnej.

To, w jaki sposób działa dana studnia głębinowa, również zależy od kilku czynników. Należy wziąć pod uwagę wysokość odwiertu oraz jego szerokość, odległość od miejsca podłączenia oraz ilość wody w źródle. Aby możliwy był przepływ wody ze źródła do domostwa, konieczne jest zastosowanie specjalnej pompy. Jej konstrukcję można podzielić na śrubową oraz monoblokową. Bardzo ważną częścią pompy jest hydraulika, odpowiedzialna za wciąganie wody ze źródła.

Silnik napędza wirniki, co powoduje wzrost ciśnienia po jednej stronie i podciśnienia po drugiej, dzięki czemu woda przemieszcza się ze źródła do punktu poboru wody. Wartość wytworzonego podciśnienia zależna jest od ilości wirników i prędkości ich obrotu. Bardzo ważnym elementem całej instalacji są filtry umieszczone pod pompą, których głównym zadaniem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń.

Zasada działania studni głębinowych
Wróć do bloga