Czy wszędzie można założyć studnię głębinową?

Czy wszędzie można założyć studnię głębinową?

Budowa studni głębinowych regulowana jest w pewnym stopniu przez prawo. Lokalizując studnie na działce, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest to, że odwiert nie może znajdować się w pobliżu źródeł zanieczyszczeń. Stąd normy mówiące o tym, że studnia głębinowa może być wybudowana:

  • w odległości 5m od granicy działki do osi studni,
  • przynajmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego,
  • 15m od budynków inwentarskich,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów hodowlanych dla zwierząt,
  • w odległości co najmniej 30m od przewodów kanalizacji indywidualnej.

Woda przeznaczona do picia to tzw. woda wgłębna znajdująca się poniżej wody zaskórnej i gruntowej. Jest ona oddzielona warstwą nieprzepuszczalną, skalną, lokalizującą się ponad zwierciadłem wody. Gwarantuje to, że woda wgłębna jest przefiltrowana i czysta pod względem bakteriologicznym. Niestety nawet takie warunki nie stanowią zapewnienia, że woda nie będzie przekraczała norm zawartości żelaza. Stąd tak ważne, żeby podczas użytkowania studni głębinowej do jej wnętrza nie dostawały się wody z wyższych warstw cechujących się znacznym zanieczyszczeniem. Studnia powinna być zbudowana ze szczelnej rury filtracyjnej i osłonowej zapobiegającej napływowi wody do wnętrza instalacji.

Ekspertyza geologiczna

Żeby mieć pewność czy na danym terenie znajduje się woda zdatna do spożycia, należy przed podjęciem decyzji o budowie studni głębinowej, wykonać badanie geologiczne. Pozwala ono na określenie jak zbudowany jest teren pod względem struktury geologicznej i na jakiej głębokości szacowana jest lokalizacja warstwy wodonośnej. Tego typu ekspertyza pozwala na dostosowanie metody odwiertu do panujących warunków i pozwala na wycenę kosztów budowy studni głębinowej na badanym terenie.

Właściciel gruntu ma pełne prawo do korzystania z wody podziemnej i nie potrzebuje pozwolenia na budowę studni głębinowej do 30m, która nie będzie czerpać więcej niż 5000 litrów wody na dobę. Warto jednak zgłosić się do urzędu z pismem o zamiarze budowy. W innym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Czy wszędzie można założyć studnię głębinową?
Wróć do bloga