Rodzaje studni głębinowych

Rodzaje studni głębinowych

Posiadanie bieżącej wody w kranie dla większości osób jest rzeczą oczywistą, jednak wciąż trafiają się miejsca, gdzie sytuacja nie jest tak prosta. W miejscowościach oddalonych od miast czy tam, gdzie infrastruktura wodna nie jest tak rozbudowana nie ma możliwości podłączenia wodociągu. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie studni głębinowej. Dzięki niej możemy zaopatrzyć w wodę nie tylko swój dom, ale także zabudowania gospodarcze czy zaplecze produkcyjne.

Jakie są podstawowe rodzaje studni głębinowych?

Studnie głębinowe tworzone są przez profesjonalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Każda studnia wymaga posiadania odpowiednich zezwoleń i odpowiedniego załatwienia kwestii prawnych, jednak przy współpracy ze specjalistami możemy liczyć na ich pomoc w każdym zagadnieniu dotyczącym studni głębinowych. W przypadku studni tworzonych w gospodarstwach domowych możemy wyróżnić trzy warianty, różniące się przede wszystkim głębokością wód powierzchniowych. Należą do nich:

– Studnie kopane,

– Wiercone studnie głębinowe,

– Studnie wąskorurowe.

Studnie kopane tworzy się w przypadku, kiedy warstwa wodonośna zlokalizowana jest niezbyt głęboko. Ten rodzaj wykonany jest z żelbetowych bądź betonowych kręgów i wyposażony w pompę zatapialną bądź samozasysającą. W przypadku, kiedy warstwa wodonośna zlokalizowana jest w głębszych warstwach, konieczne jest stworzenie wierconej studni głębinowej. Jej wykonaniem powinna zająć się profesjonalna firma, która wykona odpowiedni odwiert. Wiercone studnie głębinowe stworzone są z rur o średnicy 10 centymetrów, a na dnie takiej studni umieszcza się filtr z osadnikiem. Do obsługi najczęściej wykorzystywane są pompy głębinowe.

Ostatnim rodzajem studni są tak zwane abisyntki, czyli studnie wąskorurowe. Tworzone są stosunkowo rzadko, najczęściej na gruntach piaszczystych. Studnie wąskororurowe są dość płytkie, ich głębokość nie przekracza ośmiu metrów. Wyposażone są w specjalne filtry, dzięki czemu ziarenka piasku nie dostają się do jej wnętrza. Obsługiwane są najczęściej przez pompy samozasysające.

Rodzaje studni głębinowych
Wróć do bloga