Przepisy budowlane a wiercenie studni głębinowej

Przepisy budowlane a wiercenie studni głębinowej

Coraz więcej osób mających swoją działkę decyduje się na wykonanie studni głębinowej. Ta alternatywa dla wodociągu jest inwestycją, która po jakimś czasie się zwraca i niesie za sobą wiele korzyści. Studnia głębinowa jest świetnym rozwiązaniem także wtedy, kiedy nie ma możliwości podłączenia domu do instalacji wodno – kanalizacyjnej. Przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z odpowiednimi zapisami w prawie budowlanym, dotyczącymi wiercenia studni głębinowych.

Czy na wiercenie studni głębinowej trzeba mieć pozwolenie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w prawie budowlanym, a dokładnie art.29 ust.2 pkt 10 wiercenia studni głębinowej nie trzeba zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia, jeżeli wykonywane są obudowy ujęć wód podziemnych. W obowiązujących przepisach prawnych można spotkać się z informacją, że żyły wodne znajdujące się w gruncie należą do właściciela działki lub gruntu. Jeżeli głębokość studni głębinowej nie przekracza 30 metrów, a woda wykorzystywana jest wyłącznie do zaspokajania własnych potrzeb i to nie trzeba uzyskiwać na nią pozwolenia.

Jeżeli jednak studnia głębinowa ma głębokość większą niż 30 metrów, a woda z niej pozyskiwana wykorzystywana jest w innym celu niż zaspokajanie własnych potrzeb, luz zużycie dobowe przekracza 5m3, to konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Warto o nim pamiętać, ponieważ grzywna za jego brak jest znacznie większa niżeli koszt jego uzyskania. Tego rodzaju dokument można uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, na podstawie dostarczonych dokumentów, do których należy m.in. formularz oraz operat.

Jakie jeszcze przepisy budowlane dotyczą studni głębinowych?

Informacje na temat studni głębinowych można znaleźć również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczą one przede wszystkim prawidłowego usytuowania studni i jej odległości od konkretnych punktów jak granice działki czy budynki. Zgodnie z rozporządzeniem studnia głębinowa powinna być zlokalizowana minimum 5m od granicy działki, 7,5m od przydrożnego rowu, 15m od zbiorników do gromadzenia nieczystości i zbiorników inwentarskich, 30m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeżeli taka istnieje) oraz 70m od nieutwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.

Przepisy budowlane a wiercenie studni głębinowej
Wróć do bloga