Na czym polega regeneracja stacji uzdatniania wody?

Na czym polega regeneracja stacji uzdatniania wody?

Stacje uzdatniania wody coraz bardziej zyskują na popularności. Dzieje się tak, ponieważ dzięki ich zastosowaniu można zmiękczyć nawet bardzo twardą wodę. W efekcie jest ona zdatna do picia, a także do wykorzystywania w domu. Z uwagi na to, że jest to złożony proces (woda może być klarowana, filtrowana, zmiękczana, destylowana czy napowietrzana), stacje uzdatniania wody należy regularnie regenerować. Na czym polega ten proces i jak często się go wykonuje?

Etapy regeneracji

Nie podlega wątpliwości, że regeneracja stacji uzdatniania wody jest potrzebna. Bez niej zmiękczanie wody nie byłoby możliwe. Regularnie musi dochodzić do wymiany jonów wapnia i magnezu na naturalne jony sodu. Regeneracja zwykle składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest płukanie wsteczne, mające na celu poruszenie złoża oraz usunięcie z żywicy cząstek mechanicznych. Regeneracja właściwa, czyli kolejny z etapów polega na wprowadzeniu do butli ze złożem roztworu solanki. Dochodzi wówczas do wspomnianej już wymiany jonów wapnia i magnezu na naturalne jody sodu. Celem ostatniego etapu, czyli płukania złoża jest usunięcie nadmiaru solanki ze złoża. W celu wykonania regeneracji stacji uzdatniania wody wykorzystuje się sól przeznaczoną do zmiękczaczy wody.

Rodzaje regeneracji

W zależności od rodzaju stacji uzdatniania wody można wykonywać różne rodzaje regeneracji wody. Dlatego wyróżnić możemy:

– regenerację czasową, czyli taką, która uruchamia się co określoną ilość czasu, na przykład w każdą sobotę o północy,

– regenerację objętościową, czyli taką, która uruchamia się po zmiękczeniu danej ilości wody przez stację,

– regenerację objętościowo-logiczną, w której przypadku ma znaczenie średnie zużycie wody na dobę.

Częstotliwość i sposób regeneracji zależny jest oczywiście od rodzaju stacji uzdatniania wody i zużycia. Jednak, by określić jaką ilość wody można pobrać pomiędzy procesami regeneracji należy pomnożyć 45 (czyli średnią przyjętą wartość pojemności złoża filtracyjnego) przez ilość złoża filtracyjnego, a następnie podzielić przez stopień twardości wody.

Na czym polega regeneracja stacji uzdatniania wody?
Wróć do bloga