Kilka najczęstrzych błędów popełnianych przy wierceniu studni głębinowej

Kilka najczęstrzych błędów popełnianych przy wierceniu studni głębinowej

Studnia głębinowa jest jednym z rozwiązań umożliwiającym dostęp do bieżącej wody tam, gdzie nie została jeszcze podciągnięta sieć wodociągowa. Dla wielu osób stanowi ona drugie źródło wody, wykorzystywane do podlewania ogrodu lub pól uprawnych bądź też do pojenia zwierząt gospodarskich. Aby wykonać studnię głębinową, konieczna jest odpowiednia wiedza, sprzęt oraz doświadczenie. Dzięki temu można uniknąć błędów wymienionych  poniżej.

Jakie błędy są popełniane podczas wiercenia studni głębinowej?

Pierwszy ze stosunkowo często pojawiających się błędów związany jest z etapem planowania. W sytuacji, kiedy za pomocą studni ma być pobierane więcej niż 5 m3 wody na dobę, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Niedopilnowanie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem wniosku, a w konsekwencji – wstrzymaniem prac. Kolejnym z błędów jest niewykonanie badań geologicznych. To sprawia, że wiercenie studni przeprowadzane jest „na ślepo” i nieraz trzeba powtarzać je kilka razy, aby trafić w warstwę wodonośną.

Kolejny błąd dotyczy bezpośrednio wykonania studni głębinowej. Polega na nieodpowiednim zabezpieczeniu studni i złym zamontowaniu filtra, co może doprowadzić do przenikania do wody zanieczyszczeń i bakterii. Często popełnianym błędem jest pominięcie badania wydajności. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie, czy studnia dostarcza odpowiedniej ilości wody. Dodatkowo podczas tego etapu wykonuje się płukanie studni, oczyszczające ją z resztek piasku.

Jakie jeszcze błędy popełniane są podczas wiercenia studni?

Błędy mogą wystąpić także na etapie przyłączenia studni do budynku. Nieprawidłowo zamontowane przyłącze może doprowadzić do problemów ze zbyt dużym oporem podczas przepływu, niskim ciśnieniem lub też nieodpowiednią jakością, dostarczanej do domu wody.

Kilka najczęstrzych błędów popełnianych przy wierceniu studni głębinowej
Wróć do bloga