Czyszczenie studni – kiedy jest konieczne i jak wykonać?

Czyszczenie studni – kiedy jest konieczne i jak wykonać?

Czyszczenie studni jest równie ważne, jak utrzymanie w czystości innych urządzeń i przyrządów wykorzystywanych przez nas w gospodarstwach domowych. Studnie również powinny być poddawane regularnym przeglądom i konserwacji. W przypadku, gdy pojawiają się jakiekolwiek oznaki zanieczyszczenia wody ze studni, niezbędne jest skorzystanie z pomocy fachowców. Pamiętajmy, że dzięki tym działaniom możemy utrzymać wodę w jakości zdatnej do picia.

Kiedy powinniśmy wykonać czyszczenie studni?

Każdy posiadacz studni, bez względu czy jest to studnia kopana, czy głębinowa, powinien pamiętać o regularnym czyszczeniu. Czyszczenie studni to najlepszy sposób na zredukowanie zagrożeń związanych z rozwojem mikroorganizmówpowstawaniem warstw biofilmu na ścianach studni i instalacji oraz ograniczenie ryzyka przenikania do wody zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych.

Czyszczenie studni jest również wskazane, gdy studnia była przez długi okres nieużywana i znów planujemy z niej korzystać. Czynność tę należy wykonać również wtedy, gdy studnia została zalana lub obszar, na którym się znajduje, był objęty powodzią. Zaleca się wykonanie czyszczenia również wtedy, gdy na danym terenie stwierdzono zatrucie wodą lub wystąpiły inne, niepokojące zjawiska.

Zdarza się również, że podczas codziennego użytkowania studni sami zauważamy pewne niepokojące objawy, świadczące o tym, że nasza studnia może wymagać profesjonalnego czyszczenia. Do tego rodzaju objawów zaliczamy:

  • mętnienie wody
  • zmianę smaku wody
  • nieprzyjemny zapach wody (np. zapach siarkowodoru)
  • osady po wodzie na naczyniach lub armaturze
  • rdzawe ślady po wodzie na wypranych ubraniach

Kiedy dochodzi do zanieczyszczenia studni?

Przyczyn zanieczyszczenia studni jest tak naprawdę wiele. Najczęstszym i najbardziej naturalnym jest muł. Woda w studni pochodzi z gleby, więc może zaciągać ze sobą niewielkie drobiny, które z czasem przeobrażają się w niewielką warstwę mułu. To zupełnie naturalne zjawisko, chociaż należy mu przeciwdziałać. Muł w naszej studni będzie stanowił doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów. W rezultacie nie tylko woda przestanie być zdatna do picia, ale również studnia będzie mniej wydajna.

 

 

 

Czyszczenie studni – kiedy jest konieczne i jak wykonać?
Wróć do bloga