Czy budowa studni głębinowych wymaga pozwolenia?

Czy budowa studni głębinowych wymaga pozwolenia?

Budowa studni głębinowej to idealna propozycja dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają poza zasięgiem sieci wodociągowej. To także dobra opcja dla tych, którym zależy na znaczącym obniżeniu kosztów związanych z dużym zużyciem wody z wodociągu. Jak przygotować się od strony prawnej do takiego przedsięwzięcia? W dzisiejszym wpisie przedstawimy, jakie dokumenty są wymagane, aby móc legalnie wybudować studnię przy swoim domu!

Czym jest studnia głębinowa?

Studnia głębinowa to sztucznie stworzone ujęcie wody podziemnej. Jest ono najczęściej wiercone poziomo albo ukośnie w ziemi, aż do poziomu wodonośnego. Studnie tego typu sięgają aż do wód głębinowych, które są zlokalizowane o wiele niżej od wód podskórnych. Wykorzystanie wód znajdujących się tak głęboko pod ziemią jest bezpieczniejsze od stosowania wód podskórnych, które są narażone na przenikanie do nich różnych szkodliwych substancji zawartych między innymi w deszczu lub nawozach sztucznych.

Jakie są przepisy dotyczące budowy studni głębinowych?

Według polskich przepisów budowlanych każda działka, na której można postawić budynek, musi mieć możliwość podłączenia jej do sieci wodociągowej. Jeżeli taka sieć nie dociera na tereny, na których znajduje się działka, jej właściciel musi wyposażyć ją w indywidualne ujęcie wody. Niemożliwe jest wybudowanie studni głębinowej tylko z przyczyn finansowych, jeśli na danym obszarze jest sieć wodociągowa. Jednak nawet w takich przypadkach można wybudować studnię, która będzie pełnić rolę dodatkowego ujęcia wody. Właściciel może ją wykorzystywać np. do podlewania ogrodu.

Czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Przepisy dotyczące budowy studni głębinowych zmieniły się w 2015 roku. Od tego czasu budowa takich indywidualnych ujęć wodnych jest znacznie ułatwiona, ponieważ nie trzeba starać się o specjalne pozwolenie na taką budowę ani nawet dokonywać zgłoszeń. Wynika to z faktu, iż studnia nie jest w świetle prawa traktowana jako budowla. Można więc zaczynać budowę studni głębinowej bez stosowanego pozwolenia. Mimo braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę należy umiejscowić studnię w ściśle określonym przepisami budowlanymi miejscu na działce. Konieczne jest zachowanie pewnych odległości (np. od granicy działki, od osi rowu przydrożnego czy od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej).

Zanim przystąpimy do budowy studni głębinowej, powinniśmy się jeszcze dokładnie zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem okazać, że na danym terenie w ogóle zakazane jest umieszczanie ujęć wód głębinowych. W planach zagospodarowania przestrzennego mogą być także zawarte informacje dotyczące ewentualnych szczególnych wymogów dotyczących budów takich ujęć wodnych.

Kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni głębinowej?

Istnieją jednak pewne specyficzne okoliczności, które nakładają na właściciela działki chcącego wybudować na niej studnię głębinową obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na taką inwestycję. Taka potrzeba występuje, jeśli woda pobierana będzie na potrzeby działalności gospodarczej, a nie gospodarstwa domowego, gdy zamierzamy pobierać więcej niż 5 m3 wody na dobę, albo gdy studnia ma być głębsza niż 30 m. W takich sytuacjach potrzebne będzie pozwolenie oraz szczegółowo opracowany projekt robót geologicznych. Dokumenty te muszą zostać zatwierdzone w starostwie.

Czy budowa studni głębinowych wymaga pozwolenia?
Wróć do bloga