Studnie głębinowe – jak powstają

Studnie głębinowe – jak powstają

Studnie głębinowe są alternatywą dla wodociągów. Jeżeli działka znajduje się w znacznej odległości od najbliższej miejscowości, podłączenie wody z sieci wodociągowej może stać się drogą lub niemożliwą do wykonania inwestycją. W takich przypadkach warto zastanowić się nad niezależnym źródłem wody, jakie gwarantuje studnia głębinowa. Jest to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale także oszczędne, ponieważ inwestycja zwraca się w perspektywie dłuższego użytkowania.

Aby ustalić, czy na danym terenie można wybudować studnię głębinową, należy wykonać badanie geologiczne, którego celem jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych. Dzięki nim można oszacować głębokość występowania warstw wodonośnych i dostosować technikę odwiertu do typu terenu oraz odpowiednio dobrać jakość elementów konstrukcyjnych.

Metody wiercenia

Najczęściej stosuje się dwie metody wiercenia studni głębinowych, w zależności od ukształtowania terenu. Jeżeli ekspertyza geologiczna sugeruje występowanie podłoża twardego, skalnego lub porowatego, wykorzystuje się udarowo-obrotową metodę wiercenia. Polega ona na tym, że łączona jest praca wiertnic hydraulicznych wykonujących obroty i młotów wiertniczych o udarowym charakterze działania. Jest to sposób droższy i trudniejszy, natomiast jakość odwiertów wykonywanych tą techniką cechuje się długą żywotnością.

W innych przypadkach powszechnie stosowana jest metoda płuczkowa, gdzie podczas wiercenia studni, do otworu wtłaczana jest woda pod dużym ciśnieniem. Jej zadaniem jest wypłukiwanie na bieżąco urobku i schładzanie samego wiertła podczas pracy. Płuczki dzielimy na wodne i powietrzne. Działają one w obiegu zamkniętym. Po przefiltrowaniu płuczka ponownie wtłaczana jest do wnętrza odwiertu i zapobiega osadzaniu się urobku na dnie. Zaletą tej metody jest o wiele krótszy czas odwiertu, natomiast szacuje się, że żywotność takiej studni jest krótsza niż w przypadku pierwszej techniki.

Technika budowy studni głębinowych sprawia, że odwierty wykonywane są szybko, a jakość ich wykonania gwarantuje niezawodność instalacji na wiele lat użytkowania.

Studnie głębinowe – jak powstają
Wróć do bloga