Jak głębokie powinny być studnie głębinowe?

Jak głębokie powinny być studnie głębinowe?

Studnia głębinowa to budowla, która coraz częściej pojawia się na naszych posesjach. Szczerze mówiąc, nie ma się co temu dziwić, ponieważ posiadanie studni głębinowej niesie ze sobą naprawdę wiele korzyści. Niezależność i dostęp do naprawdę czystej wody to tylko dwa atuty posiadania takiego właśnie rozwiązania. Jednak, aby cieszyć się zaletami, jakie studnia głębinowa oferuje, musi być ona odpowiednio wykonana. Studnia zbyt płytka albo zbyt głęboka może okazać się mało przydatna, a czasem nawet być instalacją, która generuje niepotrzebne wydatki. W związku z tym przed wykonaniem takiej inwestycji warto dowiedzieć się trochę na jej temat i zdobyć informacje dotyczące tego, jak powinna być ona wykonana. Jedną z najważniejszych spraw związanych ze studnią głębinowa jest to, jak głęboka tak naprawdę powinna ona być. W dzisiejszym artykule postanowiliśmy zająć się właśnie tym tematem.

Jakie mamy rodzaje studni?

Zacznijmy może od tego, jakie w ogóle mamy możliwości, jeśli chodzi o wybór studni przydomowej. Tak naprawdę to, po jaki rodzaj studni sięgniemy, może wynikać z tego w jakim celu chcemy ją wybudować. Jak by jednak nie było, to ogólnie mówiąc wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje studni przydomowych: studnię wkręcaną, kopaną oraz głębinową, czyli wierconą. Czym odróżniają się od siebie te 3 różne studnie?

Studnia wkręcana powstaje poprzez wkręcenie w grunt specjalnej rury zakończonej stożkowatym ostrzem. Dzięki niej możemy pobierać wodę z głębokości 3–7 metrów. Oczywiście wydajność takiej studni oraz to, że sięga ona do “płytkiej” wody powoduje, że nie jest ona dobrym rozwiązaniem dla domu jednorodzinnego. Jednakże sprawdzi się bardzo dobrze na przykład do podlewania ogrodu.

Studnia kopana to rodzaj studni, który pamiętać możemy z dawniejszych lat. Zbudowana jest ona obecnie z betonowych kręgów, a jej wykop wykonywany jest w taki sposób, że nie jest to rodzaj studni bardzo głębokiej w rozumieniu dotarcia do pożądanej wody. Innymi słowy, dzięki takiej studni pobieramy wodę z najpłytszej warstwy wodonośnej, dlatego ten rodzaj studni najczęściej służy wyłącznie do celów gospodarczych.

Studnia głębinowa, czyli wiercona, powstaje – co oczywiste – w wyniku wiercenia w gruncie za pomocą specjalnego świdra. Głębokość studni głębinowej wynosi często dużo powyżej 10 metrów, przez co sięga ona do głębszych warstw wodonośnych. Dzięki temu woda wydobywana w taki sposób może być wykorzystywana w gospodarstwie domowym, a po odpowiedniej filtracji może nadawać się nawet do spożycia. Dzięki temu właśnie takie studnie często zasilają w wodę domostwa i różne posesje.

Zalety studni głębinowej

Wiemy już jakie rodzaje studni mamy do wyboru, jednakże my chcemy dzisiaj zająć się studnią głębinową. Dlaczego? Przede wszystkim to właśnie ona stanowi najlepsze źródło wody dla domostwa. Otóż, tylko ten rodzaj studni pozwala dotrzeć do tak zwanej wody wgłębnej. Na jej czystość, szczególnie chemiczną oraz bakteriologiczną, wpływa występowanie warstwy nieprzepuszczalnej, która to znajduje się za zwierciadłem wody i chroni ją przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Dostęp do takiej wody daje nam również możliwość uniezależnienia się od sieci wodociągowej. Tutaj rozpatrywać możemy to zarówno w strefie finansowej, ponieważ studnia taka daje spore oszczędności i nie jest narażona na wahania ceny wody, ale również pod względem stabilności – właściwie nie grozi nam brak wody albo spadek ciśnienia w sieci.

Jeszcze inną sprawą jest to, że w sytuacji, w której przyłączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe albo nieopłacalne, to wybór studni głębinowej jest jedyną alternatywą i dobrym sposobem na zapewnienie sobie dostępu do wody na naszej posesji.

Studnia głębinowa – jak głęboka powinna być?

Wróćmy jednak do naszego głównego tematu, czyli tego jak głęboka powinna być studnia głębinowa. Przeciętnie studnie takie mają od 12 do 60 metrów głębokości, choć tak naprawdę ich teoretycznie maksymalna głębokość ograniczają jedynie parametry wiertnicy. Ogólnie za studnie głębokie uznaje się ujęcia do 70 metrów głębokości. Tak naprawdę jednak to, jak głęboka powinna być studnia głębinowa, uzależnione jest przede wszystkim od tego, jakie warunki geologiczne panują w miejscu, w którym chcemy studnię wywiercić. Jak wspomnieliśmy, studnia głębinowa pozwala dotrzeć do bardzo głębokich, najczystszych składów wody. Taka warstwa wodonośna znajdować się może na głębokości od 20 do nawet 150 metrów. Zatem głębokość studni wynika z tego, na jakiej głębokości znajduje się woda, do której chcemy dotrzeć i z niej korzystać.

Jak głębokie powinny być studnie głębinowe?
Wróć do bloga